״שמו ישמעו רחוקים, צדיק ונשגב, איש מופת הדור והדרו, רבים הלכו לאורו״

לשון הייטב לב בהסכמתו על הספר הקדוש מנוחת אשר

עס האבן זיך מזכיר געווען ביי רבינו הקדוש גאונים וצדיקים:

רבו בעל מהר״ם אש
דער מחנה חיים
רבי מענדעלע דעעשער
רבי יוסף שאול נאטהאנזאהן

פתקא ופדיון

קוויטל ביחד עם הדלקת הנר

זכות החזקת מקום קדוש זה

אמירת כל ספר תהילים והזכרת השם והדלקת הנר

פתקא לציון הקדוש

ליומא דהילולא של בעל המנוחת אשר מטשענגער זי״ע